Mũi khoan từ hợp kim TCT 51 x 50

Mũi khoan từ hợp kim TCT phi 51 mm x 50mm(độ sâu khoan) chất liệu mũi hợp kim nên khoan cắt rất nhanh và chính xác, thương hiệu hàng đầu của Anh Quốc, giá tốt nhất

Mũi khoan từ TCT 51mm

Mũi khoan từ TCT 51mm

Nhà cung cấp: CÔNG TY TNH CƠ KHÍ 24H

Tel: 0988308728

email: imaycokhi@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>